Zápis do 1. třídy - úvodní video

Image
Od 6. 4. 2021 je možné se zapisovat!
Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy probíhat v měsíci dubnu 2021 bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. Po ukončení těchto mimořádných opatření bychom chtěli uspořádat setkání se zapsanými dětmi, aby se mohly seznámit s prostředím školy. O případném setkání bychom vás informovali na těchto webových stránkách školy.

Zápis do 1. tříd bude probíhat následujícím způsobem:

1. Vyplníte dotazník kliknutím na následující odkaz:
Po odeslání dotazníku Vám do e-mailu, který jste uvedli u zákonného zástupce žáka, přijde potvrzení s kódem a formuláře k vyplnění a vytisknutí.

2.
Podepsanou žádost o zápis dítěte do 1. ročníku, kopii rodného listu (popřípadě žádost o odklad s kopií rodného listu) doručte škole v termínu od
6. 4. - 16. 4. 2021 jedním z následujících způsobů:
  1. datovou schránkou zjsmnf5
  2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu info@zspaskov.cz (nelze poslat jen prostý e-mail)
  3. poštou
  4. osobním podáním
 
V případě nejasností se neváhejte obrátit na vedení školy.

Děkuji za spolupráci a těším se na brzké setkání s Vámi a s Vašimi dětmi.

Mgr. Lucie Butkovová, ředitelka školy

Kritéria přijetí:

  1. Adresa trvalého pobytu dítěte

Dítě s trvalým pobytem v Paskově má přednost před dětmi bydlícími mimo školský obvod bez ohledu na věk.

  1. Datum narození

Když jsou přijaty všechny děti s bydlištěm ve školském obvodu a o přijetí žádají děti bydlící mimo školský obvod,  a to v počtu přesahujícím počet přijímaných dětí – poté má přednost dítě s dřívějším datem narození před dítětem s pozdějším datem narození.

Počet přijímaných dětí pro školní rok 2021/2022 je 48.

Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (seznam bude vyvěšen ve vestibulu školy a na webu školy). Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.


V Paskově 24. 2. 2021

Mgr. Lucie Butkovová, ředitelka školy

Adresa - sídlo organizace

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov

 

Fakturační údaje

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov
IČ: 750 26 261

 

Datová schránka

ID schránky: zjsmnf5
 
 

Zřizovatel

Město Paskov

Ředitelka

Mgr. Lucie Butkovová
Tel.: +420 558 115 012

 

Kontakty ZŠ

Tel. info ZŠ: +420 558 115 011
Tel. jídelna: +420 558 115 008
Tel. družina: +420 558 115 017
Tel. sborovna I. st.: +420 558 115 016
Tel. malá škola: +420 558 115 002
E-mail ZŠ: info@zspaskov.cz 
E-mail jídelna: jedlickova@zspaskov.cz
E-mail družina: michalkova@zspaskov.cz

 

Identifikace školy

Red IZO: 600 134 075
IZO: 102092222

 

GPS: 49°43'58.013"N, 18°17'21.770"E

Autobusové spojení

zastávka Paskov,,sokolovna - linky 39, 370
zastávka Paskov,,u hřbitova