01.png
02.png
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg
Podpora výuky šablonami II – projekt ve fyzické realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009917

Zahájení: 1. 8. 2018

Ukončení: 31. 10. 2020

Vybrané šablony:

  • CLIL ve výuce na ZŠ
  • klub pro žáky ZŠ
  • využití ICT ve výuce
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • tandemová výuka na ZŠ, ve školní družině
  • projektové dny ve škole, ve školní družině
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školní družině
Operační program Věda, výzkum, vzdělávání Šablony III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017501

Zahájení: 1. 8. 2020

Ukončení: 31. 7. 2022

Vybrané šablony: 

klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her 

využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

tandemová výuka na ZŠ

projektový den v ZŠ, ŠD

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: Podpora výuky šablonami JAK

Registrační číslo projektuCZ.02.02.XX/00/22_002/0001164

Zahájení: 1. 8. 2022

Ukončení: 31. 7. 2024

Vybrané šablony: 

Školní psycholog ZŠ

Kariérový poradce ZŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŚD

Inovativní vzdělávání žáků v ŚD

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Zahájení: leden 2022

Ukončení: srpen 2022

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


Integrovaný regionální operační program

ZŠ Paskov – Modernizujeme učebny

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003598

Zahájení: 1.7.2016

Ukončení: 31.12.2018

Popis:

Cílem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení do 2 odborných učeben (jazyková a multifunkční informatika) ve vazbě na budoucí uplatnění žáků  v klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, a dále technické a řemeslné obory. Součástí projektu je také řešení prvku bezbariérovosti školy (úprava bezbariérového WC) a dále zajištění konektivity školy v souladu s daným standardem IROP. Před školou budou provedeny drobné úpravy prostranství (zeleň).

SFZP
MZP
Projekt Zahrada školní družiny – z dotace Státního fondu životního prostředí

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

https://www.sfzp.cz/
https://www.mzp.cz/


Výzva:
Přírodní zahrady - Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO

Zahájení: 1. 7. 2020

Ukončení: 31. 12.2020

Cílem projektu je umožnit dětem školní družiny vzdělávání ve venkovním prostoru v blízkosti vnitřní kmenové učebny, dojde k zvýšení počtu hodin strávených ve venkovních prostorách a tím k posílení vztahu k zdravému životnímu stylu. Cílem je také vytvoření zastíněného, zeleného prostoru především pro aktivity družiny využívající metod aktivizujících environmentální výchovu.

Image
Projekt MAP Poznej svůj kraj

Zahájení: 1. 1. 2020

Ukončení: 31. 12. 2021

Cílem projektu je lepší poznání zajímavosti, přírodních hodnot, historie i možnosti rozvoje cestovního ruchu v obcích ORP Frýdek-Místek mezi žáky ZŠ s jejich praktickým uplatněním pro tvorbu nabídky potenciálním návštěvníkům. Žáci tak mohou získat základní povědomí o práci v oblasti cestovního ruchu, především v oblasti tzv. animačních aktivit (aktivit tvůrců programu zájezdů a jejich průvodců).

Projekt MAP Mladí výtvarníci o našem regionu

Zahájení: 1. 10. 2018

Ukončení: 31. 12. 2021

Daný projekt má  zvýšit zájem žáků o místo a region, v nichž žijí, a o výtvarnou výchovu. Tohoto výsledku je dosaženo realizací výtvarné soutěže, navazující vernisáže, resp. výstavy v paskovském zámku, výtvarného workshopu a putovní výstavy v obcích zapojených škol.

 

V pondělí 12.3. 2018 se naše škola zapojila do programu DofE

a stala se OTEVŘENÝM MÍSTNÍM CENTREM, což znamená, že můžeme nabídnout zapojení do programu i lidem, kteří nejsou žáky naší školy a chtějí plnit třeba stříbrnou nebo zlatou úroveň.

 

Duke of Edingburgh Award (DofE)
Mezinárodní cena vévody z Edingburghu
log.png
Počítače do školy, pro holky a pro kluky

Název projektu: Počítače do školy, pro holky a pro kluky
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010087

Zahájení: 1. 10. 2018
Ukončení: 31. 8. 2019

Stručný popis:
Cílem projektu je inovace vybavení stávající počítačové učebny, která bude vybavena novými PC sestavami, smart tabulí, notebooky, vizualizérem, 3D tiskárnou. Pořízení vybavení této odborné učebny bude sloužit žákům celé školy napříč všemi ročníky. Realizací projektu dochází k posílení klíčové kompetence - práce s digitálními technologiemi.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Image
Projekt Běžecká dráha – z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Zahájení: 1. 8. 2020

Předpokládané ukončení: květen 2021

Popis: Předmětem dotace je vybudování zcela nové běžecké dráhy 60 m a doskočiště pro skok daleký.

Zelené oázy 2018/2019


Název projektu:
Zelené oázy 2018/2019

Zahájení: 1. 4. 2019

Ukončení: 30. 11. 2020

V rámci projektu Zelené oázy jsme získali dotaci ve výši 77 843,- na úpravu zeleně v okolí nové sportovní haly. Projekt jsme nazvali Zastavme se na chvíli… Cílem je obnovení školní zahrady, vytvoření zázemí pro venkovní výuku a pro aktivní odpočinek o přestávkách a v době činnosti školní družiny.

Hlavním cílem je vytvoření malého parčíku, který poskytne:

1. vytvoření zázemí  - klidové zóny pro žáky během přestávek, které mohou ve vhodném počasí trávit venku, relaxace v příjemné zelené zóně zajistí jejich přirozený odpočinek a načerpání sil do další části dne, patrovitostí porostu se vytvoří celodenní stín, mezi trvalkami budou také trávy, které ve větru šustí  a vyvolávají tak uklidňující pocit

2. vytvoření zázemí pro výuku v teplém období, vyučující může zvolit toto prostředí pro výuku, využije zastíněného a zeleného prostoru k výuce  volbou metod aktivizujících u dětí environmentální výchovu, součástí mobiliáře budou lehátka - sedátka - malá pódia, dále lavička, která poslouží k odložení učebních pomůcek.

3. vytvoření zázemí pro žáky školní družiny - děti navštěvující školní družinu mohou své volnočasové aktivity realizovat v této části školy, výhodou je blízkost budovy školní družiny a její využitelnost po hlavní družinové činnosti, kdy děti se nemohou jít na procházku ( rodiče si děti vyzvedávají v různých časech a není možnost se z areálu vzdálit) tímto je toto prostředí pro ně velmi vhodné.

4. upevnění vazeb ve škole, žáci 1. stupně si zasadí svůj strom, stejně jako žáci 2. stupně. Dále zde budou šlapáky, které budou popsané, každá třída bude mít svůj šlapák, o který se bude starat a sama zde zanechá stopu, poté, co ze školy odejdou. mohou tam zaznamenat svůj úspěch, motivační citát, jména absolventů.

5. vytváření zázemí pro dospělé, jednak pro pedagogy, kteří mohou ve volných hodinách načerpat síly, pro rodiče čekající v areálu školy na své děti.

Adresa - sídlo organizace

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov

 

Fakturační údaje

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov
IČ: 750 26 261

 

Datová schránka

ID schránky: zjsmnf5
 
 

Zřizovatel

Město Paskov

Ředitelka

Mgr. Lucie Butkovová
Tel.: +420 558 115 012

 

Kontakty ZŠ

Tel. info ZŠ: +420 558 115 011
Tel. jídelna: +420 558 115 008
Tel. družina: +420 558 115 017
Tel. sborovna I. st.: +420 558 115 016
Tel. malá škola: +420 558 115 002
E-mail ZŠ: info@zspaskov.cz 
E-mail jídelna: jedlickova@zspaskov.cz
E-mail družina: michalkova@zspaskov.cz

 

Identifikace školy

Red IZO: 600 134 075
IZO: 102092222

 

GPS: 49°43'58.013"N, 18°17'21.770"E

Autobusové spojení

zastávka Paskov,,sokolovna - linky 39, 370
zastávka Paskov,,u hřbitova

 

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
JPaneSliders
JPaneSliders
OK
Odmítnout