Vytisknout tuto stránku
Soutěž „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“

Soutěž „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“

Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. ročníku, skládá se ze tří postupových kol. První kolo (školní) probíhá na základních školách a 3 nejlepší žáci z každé ZŠ postupují do druhého kola (krajské kolo). Kvůli přechodu na distanční výuku na počátku školního roku se dlouho nevědělo, zda se soutěž uskuteční, a proto byl termín konání školního kola několikrát posunut. Příležitost se naskytla až během listopadu a prosince 2020 zavedením tzv. „rotační výuky“ na školách, kdy žáci na 2. stupni základní školy v jednom týdnu docházeli do školy a v každém druhém týdnu probíhalo vyučování na dálku. I když tento způsob výuky trval poměrně krátce, do vánočních prázdnin, přesto, v menších skupinách žáků, poskytl příležitost zrealizovat školní kolo soutěže. V Paskově se školní kolo uskutečnilo ve dnech 4. a 8. prosince 2020. Z 15 přihlášených žáků byl nejlepší Richard Chýlek z 9.B, po něm následovaly Ludmila Kaločová ze stejné třídy a Veronika Kunátová z 9.A, slušné bodové hodnocení měli i Tomáš Řezníček z 9.B a Agáta Junková z 9.A, do krajského kola ale postoupili jen první tři. To se obvykle koná prezenčně v prostorách pořadatelské SPŠCH Ostrava a skládá se z testování teoretických znalostí žáků. V letošním roce se z důvodu epidemie ale krajské kolo realizovalo distančně formou on-line testu v jednotném termínu v úterý 26. ledna 2021. Soutěžící absolvovali sofistikovaný vědomostní test, který v časovém intervalu 70 minut s určitou dávkou hravosti otázek, doplňovačkami, křížovkami apod. prověřil jejich znalosti chemie. Do regionálního kola postoupilo 31 nejlepších a s nimi i Richard Chýlek z 9.B.

Regionální kolo soutěže „Mladý chemik ČR“

Uskutečnilo se ve středu 21. dubna 2021, z našeho kraje se ho kromě Richarda Chýlka z 9.B zúčastnilo dalších 30 nejlepších řešitelů předchozích kol. Z důvodu trvání protiepidemiologických opatření muselo proběhnout distančně formou on-line testu, žáci neplnili praktické úlohy v laboratořích.

Slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“ pak proběhlo 27. května 2021 na pořadatelské SPŠCH, kde se také uskutečnilo předávání cen a odkud vám přinášíme několik fotografií.

Číst 149 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)